Poznávání

Ten okamžik poznání je úžasný. Je jen na nás, na našem úhlu pohledu, jak toto poznání přijmeme.

  • To, co milujeme, je předmětem našeho nejhlubšího poznání.–Samuel Taylor Coleridge

  • Učit se je jako veslovat proti proudu, jakmile ustaneš, žene tě to nazpátek.–Benjamin Britten

  • Člověk raději pozná vesmír než sebe samého.–Ernst Hemingway

  • Z investic do poznání jsou nejbezpečnější a často i nejvyšší úroky.–Jonas Ridderstråle

  • Větší odvahy je často třeba ke změně svého mínění než k tomu, zůstat mu věrný.–Christian Friedrich Hebbel

  • Je lepší položit otázku a být 5 minut blbec, než se nezeptat a být blbcem celý život.–neznámý/á

 

Chci se něco dozvědět…